Këndi i suvenireve

Këndi i suvenireve është një nismë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkiave e cila synon promovimin e vlerave arkivore që ajo administron. Ky promovim realizohet përmes riprodhimit të disa prej objekteve simbol ose edhe përmes suvenireve tradicionalë të cilët mund të kenë mbishkrime dokumentesh dhe fotografi.