Certifikimi i objekteve

Suveniret janë riprodhime të cilat përmbajnë dokumente apo fotografi nga fondet arkivore. Të gjitha produket përmbajnë logon e DPA. Ndalohet rishitja apo prodhimi i objekteve me logon e DPA.