Procesimi i pagesave (siguria)

Pagesat në sistemin e blerjes së suvenireve në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, procesohen përmes sistemeve të sigurisë së Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, e-albania.