Kravatë, butona, spilë (set)

Set me kravatë, “binjakë” për këmishë (butona) dhe spilë. Kravata ka dekor nga piktura të njohura shqiptare. Butonat kanë firma të personaliteteve të njohur shqiptar dhe spila është një riprodhim i një prej urdhërave të dhënë nga Mbreti Zog I

Afati i lëvrimit: 5 ditë ditë pasi është kryer pagesa.


29,000 Lekë + Kosto postare

Vijoni me pagesën!

[{"id":"59","name":"Shqip\u00ebri (Tiran\u00eb)","zone":"6","top":"200"},{"id":"60","name":"Shqip\u00ebri (Qytete t\u00eb tjera)","zone":"5","top":"199"},{"id":"19","name":"Kosov\u00eb","zone":"2","top":"198"},{"id":"52","name":"Afrika e Jugut","zone":"3","top":""},{"id":"41","name":"Bjellorusia","zone":"1","top":""},{"id":"17","name":"Kin\u00eb","zone":"3","top":""},{"id":"47","name":"Lihtenshtajni","zone":"1","top":""},{"id":"51","name":"Mali i Zi","zone":"2","top":""},{"id":"44","name":"Qipro","zone":"1","top":""},{"id":"34","name":"Spanj\u00eb","zone":"1","top":""},{"id":"36","name":"Tajland\u00eb","zone":"3","top":""},{"id":"57","name":"Vatikan","zone":"1","top":""},{"id":"3","name":"Belgjik\u00eb","zone":"1","top":null},{"id":"42","name":"Bosnia and Hercegovina","zone":"1","top":null},{"id":"4","name":"Bullgari","zone":"1","top":null},{"id":"5","name":"\u00c7eki","zone":"1","top":null},{"id":"43","name":"Columbi ","zone":"4","top":null},{"id":"6","name":"Danimark\u00eb","zone":"1","top":null},{"id":"7","name":"Estoni","zone":"1","top":null},{"id":"8","name":"Finland","zone":"1","top":null},{"id":"2","name":"Franc\u00eb","zone":"1","top":null},{"id":"45","name":"Gjeorgji","zone":"3","top":null},{"id":"1","name":"Gjermani","zone":"1","top":null},{"id":"9","name":"Greqi","zone":"2","top":null},{"id":"10","name":"Holland","zone":"1","top":null},{"id":"11","name":"Hong Kong","zone":"3","top":null},{"id":"12","name":"Hungari","zone":"1","top":null},{"id":"13","name":"Indi","zone":"3","top":null},{"id":"58","name":"Irland\u00eb","zone":"1","top":null},{"id":"46","name":"Island","zone":"1","top":null},{"id":"14","name":"Itali","zone":"2","top":null},{"id":"15","name":"Japoni","zone":"3","top":null},{"id":"16","name":"Kanada","zone":"4","top":null},{"id":"18","name":"Kore","zone":"3","top":null},{"id":"20","name":"Kroaci","zone":"1","top":null},{"id":"21","name":"Letoni","zone":"1","top":null},{"id":"22","name":"Lituani","zone":"1","top":null},{"id":"23","name":"Luksemburg","zone":"1","top":null},{"id":"48","name":"Malta","zone":"1","top":null},{"id":"24","name":"Maqedoni","zone":"2","top":null},{"id":"25","name":"Meksike","zone":"4","top":null},{"id":"49","name":"Moldavi","zone":"1","top":null},{"id":"50","name":"Monaco ","zone":"1","top":null},{"id":"26","name":"Norvegji","zone":"1","top":null},{"id":"27","name":"Poloni","zone":"1","top":null},{"id":"28","name":"Portugali","zone":"1","top":null},{"id":"29","name":"Rumani","zone":"1","top":null},{"id":"30","name":"Senegal","zone":"3","top":null},{"id":"31","name":"Serbi","zone":"1","top":null},{"id":"32","name":"Sllovaki","zone":"1","top":null},{"id":"33","name":"Slloveni","zone":"1","top":null},{"id":"53","name":"Sri lanka ","zone":"3","top":null},{"id":"35","name":"Suedi","zone":"1","top":null},{"id":"54","name":"Taiwan ","zone":"3","top":null},{"id":"55","name":"Tunizi ","zone":"3","top":null},{"id":"37","name":"Turqi","zone":"1","top":null},{"id":"38","name":"U.S.A","zone":"4","top":null},{"id":"56","name":"Ukraine","zone":"3","top":null},{"id":"39","name":"Uruguaj","zone":"4","top":null},{"id":"40","name":"Vietnam","zone":"3","top":null}]
[{"id":"5","name":"SHQIP\u00cbRI jasht\u00eb Tirane"},{"id":"1","name":"zone EU"},{"id":"2","name":"zone shtetet fqinj\u00eb"},{"id":"3","name":"zone AZI-AFRIK\u00cb"},{"id":"4","name":"ZON\u00cb - AMERIK\u00cb AUSTRALI"},{"id":"6","name":"Tiran\u00eb"}]

120
Dërgesat do të kryhen përmes Postës Shqiptare ose çdo poste të shpejtë në Republikën e Shqipërisë. Vlera e shtuar e dërgesës që do të aplikohet është në varësi të produktit (pesha, përmasat, etj) dhe vendit. Çdo objekt i porositur ka një afat lëvrimi sipas përcaktimit në produkt. Afati llogaritet në ditë pune.