Filxhan i madh në qeramikë

Filxhan i madh në qeramikë me foto të vjetra nga qytetet e Shqipërisë

Afati i lëvrimit: 5 ditë ditë pasi është kryer pagesa.

2,000 Lekë + Kosto postare

Dërgesa në gjthë botën

Pagesë e Sigurtë

Produkte të certifikuara

Politikat e kthimit

Kalendari i Hasan Tahsinit

2,500 Lekë

Kapaku i kodikut Beratinus Purpureus (riprodhim në argjend)

3,000,000 Lekë

Deklaratë e Pavarësisë (në formë pergamene)

1,000 Lekë

Përparëse kuzhine

2,000 Lekë