Lojë formuese (puzzle)

Lojë formuese (puzzle) . Përmasat 2 1 x 2 9 . 7 c m ose A4. Loja përmban imazhe nga piktura të njohura shqiptare.

Afati i lëvrimit: 5 ditë pasi është kryer pagesa.

1,500 Lekë + Kosto postare

Dërgesa në gjthë botën

Pagesë e Sigurtë

Produkte të certifikuara

Politikat e kthimit

Fragment nga kodiku Beratinus Purpureus

75,000 Lekë

Mbajtëse telefoni (kasë)

2,000 Lekë

Kalendari i Hasan Tahsinit

2,500 Lekë

Kravatë, butona, spilë (set)

29,000 Lekë