Lojë (kuba me numra dhe gërma)

Lojë, kuba druri me gërmat e alfabetit shqip, dhe numrat nga 1 në 9. Kubat janë vendosur në një kuti druri të dekoruar me imazhet e pullave të emetuara për 10 vjetorin e themelimit të Mbretërisë Shqiptare në 1938.

Afati i lëvrimit: 5 ditë pasi është kryer pagesa.

2,000 Lekë + Kosto postare

Dërgesa në gjthë botën

Pagesë e Sigurtë

Produkte të certifikuara

Politikat e kthimit

Stilolaps, hapëse letrash dhe lupë (set)

10,000 Lekë

Magnete (dekoruese, fiksuese shënimesh)

2,000 Lekë

Lojë formuese (puzzle) dhe top

2,000 Lekë

Deklaratë e Pavarësisë (në formë pergamene)

1,000 Lekë