Lojë (kuba me numra dhe gërma)

Lojë, kuba druri me gërmat e alfabetit shqip, dhe numrat nga 1 në 9. Kubat janë vendosur në një kuti druri.

Afati i lëvrimit: 5 ditë pasi është kryer pagesa.

3,000 Lekë + Kosto postare

Dërgesa në gjthë botën

Pagesë e Sigurtë

Produkte të certifikuara

Politikat e kthimit

Lojë formuese (puzzle)

1,800 Lekë

Kufje (dëgjimi)

6,900 Lekë

Orë muri

4,600 Lekë

Kalendari i Hasan Tahsinit

2,300 Lekë