Orë muri

Orë muri, me Deklaratën e Pavarësisë në sfond. Diametri Ø28 x 4,6 cm

Afati i lëvrimit: 5 ditë pasi është kryer pagesa.

5,000 Lekë + Kosto postare

Dërgesa në gjthë botën

Pagesë e Sigurtë

Produkte të certifikuara

Politikat e kthimit

Bllok shënimesh

3,000 Lekë

Fragment nga kodiku Aureus Anthimi

4,000 Lekë

Kufje (dëgjimi)

3,000 Lekë

Kalendari i Hasan Tahsinit

2,500 Lekë